ONDERWERP

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden regelen de relatie tussen Les Savons de la Couronne en iedere persoon die van de website
website www.savons-couronne.be gebruik maakt om een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, prijzen en beschrijving van de aangeboden producten.

PRESENTATIE EN BESCHIKBAARHEID VAN DE ARTIKELEN

De op de website gepresenteerde producten kunnen door de fabrikanten worden gewijzigd. De foto’s van de voorgestelde artikelen zijn niet contractueel. De producten die op de website te koop worden aangeboden, zijn in principe verkrijgbaar bij Les Savons de la Couronne. In geval van promoties op bepaalde artikelen zal Les Savons de la Couronne gedurende de gehele periode die voor de promoties is aangegeven, kunnen voldoen aan de beschikbaarheid van de producten.

BESTELLING

De bestelling wordt pas geregistreerd na ontvangst van de volledige betaling. Op de website ontvangen bestellingen worden slechts binnen de grenzen van de beschikbare voorraad uitgevoerd. In geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van een product, zal Les Savons de la Couronne de klant zo snel mogelijk informeren.

HERROEPINGSRECHT

In overeenstemming met de wetgeving rond verkoop op afstand beschikt de klant over een termijn van 14 volle dagen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zonder dat hij/zij enige reden hoeft op te geven of boetes moet betalen. De termijn gaat in op de datum van ontvangst van de bestelling. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht zal Les Savons de la Couronne de klant binnen 30 dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht het totaal van de betaalde bedragen terugstorten (inclusief de waarde van de verzendkosten van het pakket).
Voor elke herroeping, gelieve contact op te nemen met het hoofdkantoor via het contactformulier.

LEVERING, PORTO- EN VERPAKKINGSKOSTEN

Pakketten worden gewoonlijk binnen 2 dagen na ontvangst van betaling verzonden. Op dit moment leveren wij enkel in België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.
De verschillende leveringsmogelijkheden zijn als volgt:

  • België – Bpost – € 6 voor bestellingen onder € 50 aangekochte producten, GRATIS voor bestellingen boven € 50.
  • Luxembourg – Mondial Relay – € 6 voor bestellingen onder € 50 aangekochte producten, GRATIS voor bestellingen boven € 50.
  • Frankrijk en Nederland – Mondial Relay – € 8 voor bestellingen onder € 60, GRATIS voor bestellingen boven € 60.

De leveringskosten zijn inclusief portokosten. De verpakkingskosten bedragen € 1. Wij raden u aan al uw aankopen te groeperen in één bestelling, aangezien de kosten van toepassing zijn op elke levering.

BETALING

Betaling geschiedt door overschrijving op de rekening. De bestelde artikelen worden pas verzonden als de betaling is ontvangen.

TRANSPORT

De producten reizen op risico van de ontvanger, ongeacht de wijze van vervoer, franco of vrachtvrij. De ontvanger moet de staat van de producten bij ontvangst controleren en zo nodig voorbehoud indienen bij de vervoerder en de klacht per aangetekende brief binnen drie werkdagen bevestigen, en ons binnen vier dagen na de levering schriftelijk op de hoogte brengen. Na deze periode zullen wij geen klachten meer kunnen erkennen.

RETOUR

Artikelen kunnen worden geruild of terugbetaald. Het verzoek tot terugzending of terugbetaling moet binnen 14 dagen na de datum van ontvangst van de artikelen worden ingediend. Teruggestuurde producten moeten in perfecte staat zijn en in hun originele verpakking zitten.
In geval van een nieuwe bestelling voor een bedrag dat lager is dan het oorspronkelijke bedrag, ontvangt de klant na ontvangst van het verzoek een creditnota voor het verschil.
De verzendkosten voor het ruilen, retourneren en opnieuw verzenden zijn voor rekening van de klant.
De terugbetaling zal geschieden na aftrek van de forfaitaire kosten voor de verwerking van de bestelling.
Elk verzoek tot omwisseling of terugbetaling moet worden gedaan via het contactformulier op deze website.

VERKOOPPRIJZEN

De prijzen zijn aangegeven in euro inclusief alle belastingen. Zij houden rekening met de toepasselijke BTW, die varieert naargelang de producten, op de dag van de bestelling. De prijzen kunnen worden gewijzigd in geval van wijziging van het BTW-tarief, in geval van vergissing, of bij besluit van de fabrikant.

IDENTIFICATIE

Elke klant van de website dient een online registratieprocedure volgen om een bestelling te kunnen plaatsen. De gevraagde informatie is van essentieel belang voor de verwerking en levering van bestellingen. Pakketten die bij levering opnieuw moeten worden aangeboden als gevolg van een fout bij de identificatie van de klant, worden de klant in rekening gebracht. De definitieve validatie van de bestelling en/of het online verstrekken van het nummer van de kredietkaart staat gelijk met de ondertekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen die op de website worden uitgevoerd en staat gelijk met het bewijs van de bestelling in de zin van de bepalingen van de wet van 13 maart 2000.

AANSPRAKELIJKHEID

Les Savons de la Couronne kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het Internet, in het bijzonder een onderbreking van de dienst, het binnendringen van buitenstaanders of de aanwezigheid van een computervirus, of elke gebeurtenis die als overmacht wordt gekwalificeerd, in overeenstemming met de rechtspleging, noch voor het niet-conforme gebruik van de bestelde producten.

EIGENDOM VAN DE GOEDEREN

Les Savons de la Couronne blijft eigenaar van de goederen tot volledige betaling van de prijs en de daarmee verband houdende kosten en interesten, indien deze verschuldigd zijn, overeenkomstig de wet van 12 mei 1980 en 13 juli 1967.

TOEPASSELIJK RECHT

De onderhavige voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht.

TOEKENNING VAN BEVOEGDHEID

In geval van geschil met betrekking tot de uitvoering van de hierboven vermelde clausules en voorwaarden en bij gebrek aan een minnelijke schikking tussen de partijen, zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd.

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Les savons de la Couronne
Koningin Elisabethlaan 10
1700 Dilbeek
België

TVA.BTW. BE0676719213