Je bekijkt nu Nature en Progrès

Nature en Progrès

Waarom Nature & Progrès? Nature & Progrès is in 1964 ontstaan uit protest tegen de geïndustrialiseerde landbouw en is nu een van de oudste organisaties voor biologische landbouw in Frankrijk en Europa. Zij verenigt vakmensen en consumenten rond een gemeenschappelijk doel: het bevorderen van een landbouw die de levende wezens respecteert en daarmee een voortrekkersrol vervult in de ontwikkeling van de agro-ecologie. Vanuit cosmetisch oogpunt vereist het N&P charter onder meer dat, wat betreft de ingrediënten…
  • 100% biologisch geteelde planten worden gebruikt, indien mogelijk plaatselijk geteeld,
  • – enkel mineralen waarvan de winning geen vervuiling veroorzaakt,
  • – en geen palmolie of daarvan afgeleide producten, grondstoffen van dierlijke oorsprong, synthetische ingrediënten, GGO’s of conserveermiddelen te gebruiken
De verwerking, de verpakking, het onderhoud van de lokalen en het energieverbruik moeten zo ecologisch verantwoord mogelijk zijn. Het label Nature & Progrès is een van de meest veeleisendein Europa en daarom zijn wij bijzonder trots dat we ons bij dit netwerk hebben aangesloten. Lees meer op: http://www.natureetprogres.org/nature_et_progres/natureetprogres.html